Általános Szolgáltatási Feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

Hóvirág Kkt. 1136 Budapest, Tátra u. 40. A hoviragkkt.hu webáruház üzemeltetője.

1.1 Szolgáltató adatai

Neve: Hóvirág Kkt.
Címe: 1136 Budapest, Tátra u. 40.
Adóigazgatási azonosítószám: 28042956-2-41
Cégjegyzék száma: 01-03-024752
Bankszámlaszám: OTP 11713005-20137876
IBAN: HU41 11713005-20137876-00000000

1.2 A Vásárló

Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

Az Hóvirág Kkt. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

Az Hóvirág Kkt. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a Hóvirág Kkt., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele

A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya

A Hóvirág Kkt. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház szolgáltatás

Az Hóvirág Kkt. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház szolgáltatást.

3.1 A Webáruház szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Hóvirág Kkt. azonban kizárólag a Budapest területére címzett megrendeléseket fogad el.

4. A Webáruház Szerződés Létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Hóvirág Kkt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse, a Megrendelővel való kapcsolatfelvétel sikertelensége után.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház 'Elérhetőségeink' menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előre utalással vagy kedvezményezett vásárlóknak utólagos utalással az Hóvirág Kkt. számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben, vagy online bankkártya tranzakcióval teljesíti.
Előre utalásnál a Megrendelő kalkulálja a banki átfutási időt (2-3 munkanap), megrendelését a pénz beérkezése után teljesítjük. A Hóvirág Kkt. elfogadja a befizetés postai csekk vagy banki átutalás bizonylat faxolás útján történő igazolását, így a teljesítés azonnal megkezdhető.
A Hóvirág Kkt. részteljesítést is vállal, de a már előre kifizetést (utalás, bankkártya) vissza nem juttatja.

4.4 Szállítási módok

- Futárszolgálattal: A Szolgáltató a megrendelés véglegesítése előtt a Webáruház felületén kikalkulálja a szállítási költséget, mely megrendelt árukkal együttesen adja a fizetendő összeget.
- Személyes átvétel: A Vásárló megrendelt árut a Hóvirág Kkt. (1136 Budapest, Tátra u. 40.) üzletében személyesen veszi át.

4.5 Sikertelen kézbesítés

A megrendelésben az ügyfél által megadott cím és időpont pontatlanságából fakadó sikertelen szállításért felelősséget nem vállalunk. A megrendelés egyszeri szállítási költséget tartalmaz.
Sikertelen kézbesítés esetén a Szállító megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel, hogy tisztázza a küldemény átadásának lehetőségeit. Ha ezen a próbálkozások nem vezetnek sikerre, felvesszük a kapcsolatot a Megrendelővel.
A Hóvirág Kkt. a már kifizetett megrendelés összegét, vissza nem fizeti.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A virágok időszakos termékek éppen ezért nem minden kapható közülük egész évben.
A Hóvirág Kkt. garantálni tudja a virágáruk frissességét, az átvételtől számított 48 órán belül (minden esetben vágottvirág tartósítóval adjuk át).

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Hóvirág Kkt. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról.
Kötelező adatok:
- Megrendelő neve, telefonszáma
- Az áru szállítási címe, az átvevő neve, telefonszáma
- A szállítás időpontja
- A vásárolt tételek és azok értéke
Választhatóan megadható adatokat:
- Egyéb közlendő
- Számlázási cégnév
- Adószám a számlázáshoz

A megrendelések kiszállítása érdekében a Hóvirág Kkt. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:
- Az áru szállítási címe, az átvevő neve, telefonszáma
- A szállítás időpontja
- A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (készpénzes fizetés)
A Szállító, illetve Megbízottja az átadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Hóvirág Kkt. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.